Hypotheekvormen 

Er zijn veel verschillende hypotheekvormen waar u uit kunt kiezen. In hoeverre een bepaalde vorm bij u past, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De voor u best passende hypotheekvorm wordt gevonden door te kijken naar een juiste combinatie van onderstaande onderdelen van een hypotheekproduct:

 • de hypotheekvorm
 • de rentevorm
 • de eventuele risico- en aanvullende verzekeringen
 • de fiscale aspecten

Bij een goed advies wordt niet alleen gekeken naar uw huidige financiële situatie, maar wordt ook gekeken naar de toekomst. Een goed hypotheekadvies is een belangrijk onderdeel van uw persoonlijke financiële planning!

De aankoop van een woning en de daarmee samenhangende hypotheeklening zijn van enorme invloed op uw financiële situatie. Het is dus zaak om u zeer goed te laten voorlichten. Deze website helpt u alvast op weg!

  

Maak een afspraak

 

 • Aflossingsvrije hypotheek
   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Doorgaans wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

  Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mág aflossen. Als u de restschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u jaarlijks een bedrag boetevrij aflossen. Dit bedrag is vaak wel gebonden aan een maximum.


  Aflosvrije hypotheek - grafiek

   


  Aflosvrije hypotheek - voordelen

  Lage maandlasten

  Omdat u niets aflost maar alleen de rente betaalt, hebt u met deze hypotheekvorm de relatief laagste maandlasten.

  Stabiele maandlasten

  Met een aflosvrije hypotheek hebt u de zekerheid van een vast bedrag per maand en weet u dus precies waar u aan toe bent.

  Geen verplichte vermogensopbouw 

  U bent niet verplicht om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheek af te kunnen lossen.

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. Let op de fiscale wijzigingen per 01-01-2013!

  Verruiming financiële armslag

  De lage maandlasten geven u meer ruimte in uw bestedingspatroon. Bij een beperkt budget is dit een groot voordeel.

  Makkelijk te vergelijken

  Offerten voor deze hypotheekvorm zijn onderling heel gemakkelijk te vergelijken.

  Bescherming tegen te hoge hypotheek

  Omdat u meestal maar een bepaald % van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen, leent u nooit boven uw draagkracht.

  Geen verplichte tussentijdse aflossingen

  U bent niet verplicht om tussentijds af te lossen.

  Lage premie risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Wij gaan voor u op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

  Flexibel

  U hebt veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en eventuele aanvullende verzekeringen.


  Aflosvrije hypotheek - nadelen

  De schuld blijft bestaan

  Omdat u niets aflost vermindert uw hypotheekschuld niet. U bouwt dus geen vermogen op. Het niet aflossen geeft een behoorlijk risico en u blijft een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden.

  Rentelasten blijven bestaan

  Omdat u niet aflost blijft u de rente betalen. Na 30 jaar is deze rente niet meer aftrekbaar.

  Lastenstijging bij pensionering

  Na pensionering loopt u grote kans dat uw nettolast stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek.

  Eigen geld inbrengen

  U moet beschikken over eigen geld omdat u vaak maar een bepaald % van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen.


  Aflosvrije hypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  Heel vaak wordt u geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een gelijkblijvende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening.

  Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Overigens: bij een volledig aflossingsvrije hypotheek verplicht de geldverstrekker u meestal tot het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Driekleur verzekeringen gaat 'shoppen' en zoekt voor u de goedkoopste verzekering.

  Aankoopwaardeverzekering

  Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees de betreffende polisvoorwaarden goed door!

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.

  Dit kan ervoor zorg dragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat de maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Vrijwillige werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.
  Zodra u weer werk hebt en u inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met uw gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Aflosvrije hypotheek - interessant voor...

  Voor wie is deze vorm interessant?

  Een aflossingsvrije hypotheek is interessant wanneer u een slechts klein gedeelte van de waarde van uw huis in hypotheek wilt geven om bijvoorbeeld extra geld voor een aan- of verbouwing vrij te maken. Ook voor mensen op latere leeftijd, die gaan verhuizen naar een kleinere woning en een behoorlijk gedeelte eigen geld inbrengen, is deze hypotheekvorm zeer geschikt.

  Een goede Tip

  Het is vaak niet verstandig om een zo groot mogelijke aflossingsvrije hypotheek te nemen om zo een lage maandlast te bereiken. Veelal leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst.
  De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.


  Aflosvrije hypotheek - andere redenen

  • u wil niet tussentijds aflossen
  • u wil maximaal fiscaal voordeel genieten
  • u wil geen kapitaal bij elkaar sparen om later af te kunnen lossen
  • u hebt er geen problemen mee dat uw schuld blijft bestaan
  • u vindt flexibiliteit belangrijk
  • u overweegt een "losse" overlijdensrisicoverzekering
  • u hebt een bedrag aan eigen geld ter beschikking
  • u wil een zo laag mogelijke hypotheeklast
  • u wil (een deel) van uw eigen geld in het huis investeren
 • Annuiteitenhypotheek

  Annuïteiten hypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Een annuïteitenlening is een lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling (de som van rente en aflossing) per termijn gelijk is.

  Aanvankelijk bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsdeel groter.

  Aan het eind van de looptijd is dan de gehele hypotheek afgelost. De annuïteitenhypotheek biedt u veel zekerheid. Hoewel het in het begin lijkt alsof de annuïteitenhypotheek voordeliger is dan andere hypotheekvormen, bent u over de gehele looptijd bijna zeker duurder uit.


  Annuïteiten hypotheek - grafiek

   


  Annuïteiten hypotheek - voordelen

  In het begin lage maandlasten

  Omdat u in het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, hebt u met deze hypotheekvorm relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt lost u steeds meer af en dus betaalt u steeds minder rente. Hierdoor zal de netto maandlast gaan stijgen.

  Stabiele (bruto) maandlasten

  Met een annuïteitenhypotheek hebt u de zekerheid van een vast bedrag per maand (aflossing en rente) en weet u dus precies waar u aan toe bent.

  Verruiming financiële armslag

  In het begin kunt u de maandlasten laag houden en dat geeft u meer ruimte in uw bestedingspatroon. De stijging van de netto maandlast kunt u opvangen, bijvoorbeeld omdat u verwacht in de toekomst meer te gaan verdienen.

  Vermogensvorming

  Omdat in iedere maandtermijn een stukje aflossing zit (in het begin weinig doch later steeds meer) hebt u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U heeft dan het huis volledig in eigendom zonder schuld. U kunt dus achteraf niet met een torenhoge schuld blijven zitten.

  Lage premie Risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Driekleur verzekeringen gaat voor u op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

  Makkelijk te vergelijken

  Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.

  Lage aanvangslasten door lage aflossing

  In het begin geniet u maximaal van de renteaftrek en betaalt u slechts een klein bedrag aan aflossing. Naarmate de looptijd verder verstrijkt zullen de maandlasten gaan stijgen.

  Hoger te verkrijgen hypotheekbedrag door lage aanvangslasten

  Juist omdat de aanvangslasten (rente + aflossing) laag zijn kunt u meer lenen, in vergelijking met bijvoorbeeld een Spaarhypotheek. Bij de Spaarhypotheek betaalt u namelijk iets meer rente en een premie op een levensverzekering.


  Annuïteiten hypotheek - nadelen

  Op het eind hoge maandlasten

  Omdat u in het begin bijna niets aflost en het rentedeel dus het grootst is, hebt u met deze hypotheekvorm in het begin relatief lage maandlasten. Echter, naarmate de looptijd van de lening verstrijkt betaalt u steeds minder rente. Dus ook uw renteaftrek wordt minder en dat leidt dan tot een hogere netto maandlast.

  Afnemend fiscaal voordeel

  U profiteert veel minder van het belastingvoordeel dan bij enige andere hypotheekvorm. Daardoor is de annuïteitenhypotheek over de gehele looptijd netto meestal een stuk duurder dan een andere vorm.

  Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening steeds kleiner wordt, profiteert u steeds minder van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens hebt u immers ook een hogere aftrek.


  Annuïteiten hypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  Heel vaak wordt geadviseerd om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een annuïtair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven. Driekleur verzekeringen gaat ' shoppen' en zoekt voor u de goedkoopste verzekering.

  Aankoopwaardeverzekering

  Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn verder zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie.

  Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt heeft, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de poliosvoorwaarden goed door! 

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.

  Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Vrijwillige werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.

  Zodra u weer werk hebt en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Annuïteiten hypotheek - interessant voor...

  Hebt u een relatief laag inkomen, maar een goed toekomstperspectief, dan kunt u overwegen om annuiteïtenhypotheek af te sluiten. Bijvoorbeeld een jonge man of vrouw, aan het begin van een loopbaan, nu nog alleenstaand.

  Met de annuiteïtenhypotheek kunt u nu profiteren van lagere maandlasten. Op het moment dat u meer gaat verdienen kunt u de dan stijgende maandlasten makkelijk aan.

  Deze hypotheekvorm wordt met name gesloten als u toch niet van de fiscale hypotheekrenteaftrek kunt genieten. Bijvoorbeeld bij een tweede woning of een zakelijke hypotheek.


  Annuïteiten hypotheek - andere redenen

  • u wilt tussentijds je schuld verminderen
  • u wilt geen vermogen opbouwen om op de einddatum af te kunnen lossen
  • u wilt je geld niet beleggen in uw eigen huis
  • u hebt er geen problemen mee dat je fiscaal voordeel afneemt
  • u hebt er geen probleem mee dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen
  • u wilt in het begin lage netto aanvangslasten
  • u wilt gelijkblijvende bruto maandlasten gedurende de looptijd
  • indien u een hogere leeftijd of slechtere gezondheid hebt, zult u wellicht problemen ondervinden bij het sluiten van een kapitaal- en aanvullende verzekeringen. De annuiteïtenhypotheek biedt dan een goed alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw

   

 • Bankspaarhypotheek

  Bankspaarhypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Bij een bankspaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor de hypotheek en een spaarbedrag voor de spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

  Kenmerkend voor de bankspaarhypotheek is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!

  Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening.
  De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.


  Bankspaarhypotheek - grafiek

   


  Bankpaarhypotheek - voordelen

  Zekerheid

  Bij de bankspaarhypotheek SEW hebt u zekerheid als het gaat om de uitkering vanuit de spaarrekening. Het gespaarde kapitaal is gegarandeerd.

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Vermogensvorming

  Naast de rente betaalt u iedere maand een inleg op de spaarrekening. De waarde van de spaarrekening zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.

  Belastingvrij sparen

  Indien de spaarrekening wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen.

  Dempend effect op renteschommelingen

  De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van een SEW is, dat eventuele rentestijgingen gecompenseerd worden met een lagere te betalen inleg op de spaarrekening. U krijgt dan immers dezelfde hoge rente op uw spaartegoed, waardoor u minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan.

  Makkelijk 'mee te nemen'

  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande spaarrekening kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.


  Bankspaarhypotheek - nadelen

  Fiscale nadelen

  Zodra u een spaarrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Over de waarde van de spaarrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ), en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.

  Zodra u een beleggersrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Beleggersrekening Eigen Woning (BEW). Over de waarde van de beleggersrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ), en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.

  Gebondenheid aan één instantie

  Omdat meestal de hypotheeklening en de rekening onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan "shoppen".

  Stijgende premie bij lage rente
  De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het nadeel van een bankspaarhypotheek is, dat eventuele rentedaling gecompenseerd wordt met een hogere te betalen spaarpremie.

  U krijgt dan immers dezelfde lage rente op uw spaartegoed, waardoor u véél meer moet sparen. En die hogere premie is niet aftrekbaar.

  Hypotheekrente meestal 0,2% hoger

  Bij de bancaire spaarhypotheek wordt vaak een renteopslag toegepast.

  Eindkapitaal ongewis

  Bij een bankspaarhypotheek BEW is de hoogte van het eindkapitaal afhankelijk van de beurs. Het is dus mogelijk dat u op het einde van de rit met een restschuld blijft zitten!


  Bankspaarhypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  Een bankspaarhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een geblokkeerde rekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.
  Met de risicoverzekering wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Aankoopwaardeverzekering

  Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn verder zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie. Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt.

  Mocht de woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Kijk wel goed naar de polisvoorwaarden!

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met minstens 30%.

  Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot het WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Vrijwillige werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen. Zodra u weer werk hebt en het inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Bankspaarhypotheek - interessant voor...

  De bankspaarhypotheek is interessant voor mensen die maximaal fiscaal voordeel wensen.

  Een bankspaarhypotheek, gekoppeld met een SEW, is met name interessant wanneer de rente hoog is. U betaalt veel (aftrekbare rente) maar u krijgt ook veel vergoed op je spaarinleg; een hoog gegarandeerd rendement dus.

  Een bankspaarhypotheek, gekoppeld met een BEW, is met name interessant wanneer u kiest voor de mogelijkheden die 'beleggen' met zich meebrengt. U betaalt veel (aftrekbare rente) maar u krijgt ook de kans op een hoger rendement.

   

 • Beleggingshypotheek

  Beleggingshypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Bij de Beleggingshypotheek betaalt u, naast de rente voor de hypotheeklening, een premie voor een beleggingsverzekering.

  Er vinden geen maandelijkse aflossingen plaats. De premie wordt belegd in een door u aangewezen beleggingsfonds. De aflossing op einddatum vindt plaats met de uitkering uit de beleggingsverzekering.

  Vaak wordt ervoor gekozen om hierin een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Deze garandeert dat bij plotseling overlijden de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Omdat aflossing tijdens de looptijd niet plaatsvindt profiteert u optimaal van de hypotheekrente-aftrek.

  Het verschil met een effectenhypotheek is dat u geen effectenrekening opent maar een beleggingsverzekering sluit. En het verschil tussen deze vorm en de leven- of spaarhypotheek is dat het spaardeel van de premie wordt belegd in beleggingsfondsen.


  Beleggingshypotheek - grafiek

   


  Beleggingshypotheek - voordelen

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Vermogensvorming

  Naast de rente betaalt u iedere maand een premie voor de beleggingsverzekering. De poliswaarde van de verzekering zal toenemen (mits de beurskoersen niet dalen!) en daarmee ook uw vermogen.

  Belastingvrij sparen

  Bij levensverzekeringen gelden bepaalde belastingvrijstellingen. Ook bij deze vorm profiteert u hiervan.

  Lage premie risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Driekleur verzekeringen gaat op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

  Flexibel

  Met deze vorm hebt u meer flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de lening, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen, zoals overlijdensdekking, arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid.

  Makkelijk 'mee te nemen'

  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande verzekering kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.

  Ongekende mogelijkheden

  U kunt beleggingsfondsen koppelen aan de verzekering. In enkele gevallen kunt u via een beleggingsrekening direct beleggen bij de verzekeraar. De huidige beleggingsmogelijkheden van fondsen van verzekeraars zijn ongekend groot. Door in beleggingsfondsen te beleggen, kunnen veel hogere eindwaarden worden behaald dan voorheen mogelijk was. Maar......met de bank-, krediet- en euro-crisis vanaf 2008 denken veel mensen daar heel anders over!!

  Eigen risicoprofiel

  U kunt meer invloed uitoefenen op de beleggingen doordat u bij de keuze van de beleggingsfondsen uw eigen risicoprofiel kunt hanteren. Van "veilig beleggen" tot aan "risicovol beleggen".


  Beleggingshypotheek - nadelen

  Beperking Belastingvrijstelling

  Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij en er gelden nog andere fiscale eisen die als nadelen kunnen worden gezien.

  Geen zekerheid

  Door het beleggingsaspect van deze hypotheek, is er geen sprake van een gegarandeerd eindkapitaal.

  Vermogensvorming

  U betaalt periodiek een spaarbedrag als premie op een beleggingsverzekering. Door te gaan beleggen loopt u risico's: de opbrengst van de polis kan dus op de einddatum hoger zijn dan de hypothecaire lening, maar ook lager!

  Kostenstructuur

  De veelal ondoorzichtige kostenstructuur van de beleggingsverzekering is een nadeel.

  Enorm aanbod

  Het enorme aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement, maakt een juiste keuze niet gemakkelijk.

  Moeilijk te vergelijken

  Mede daardoor zijn de beleggingsverzekering onderling zeer moeilijk met elkaar te vergelijken. En een vergelijking met bijvoorbeeld de spaar- of levenhypotheek is evenmin makkelijk.

  Fiscale nadelen

  Zodra u een levensverzekering koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Kapitaalverzekering Eigen Woning. De waarde van de verzekering neemt ieder jaar toe (mits de koersen blijven stijgen!!). Over deze waardevermeerdering betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% over de poliswaarde), maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als nadelen kunnen worden gezien.


  Beleggingshypotheek - interessant voor...

  Men kiest voor deze hypotheekvorm vanwege het fiscale voordeel over de rente en de mogelijkheid van een hoog rendement in de beleggingsverzekering.


  Beleggingshypotheek - andere redenen

  • u wilt niet tussentijds aflossen
  • u wilt vermogen opbouwen om op de einddatum af te kunnen lossen
  • u wilt zoveel mogelijk belastingvrij vermogen opbouwen door optimaal gebruik te maken van de belastingvrijstellingen
  • u wilt uw geld beleggen in de hoop op een hoog rendement
  • u hebt minstens 20 jaar of langer de tijd om vermogen op te bouwen
  • u bent ervan overtuigd dat u meer dan 8% / 9% netto rendement per jaar kunt halen door te gaan beleggen
  • u vindt flexibiliteit belangrijk
  • u hebt er geen probleem mee indien u een losse overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten
  • u hebt al een kapitaal- of een overlijdensrisicoverzekering die u kunt koppelen

   

 • Effectenhypotheek

  Effectenhypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Bij de effectenhypotheek wordt eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds gestort.

  Het verschil met een beleggingshypotheek is dat u hier een effectenrekening opent. Bij veel geldverstrekkers mag u uw eigen beleggingsportefeuille inbrengen. Met de effectenportefeuille stuurt u aan op koerswinst en dus een hoger kapitaal.  Met dit kapitaal lost u aan het einde van de looptijd de hypotheek af.


  Effectenhypotheek - voordelen

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Vermogensvorming

  De gekoppelde effectenrekening kan in waarde toenemen (koersstijgingen) en daarmee ook uw kapitaal.

  Lage premie risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Driekleur verzekeringen gaat op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

  Flexibel

  Met deze vorm hebt u meer flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de lening, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen, zoals overlijdensdekking, arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid.

  Makkelijk 'mee te nemen'

  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande effectenrekening kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.

  Ongekende mogelijkheden

  Door te beleggen is het mogelijk een fors hoger rendement te halen dan het rentepercentage van de hypotheeklening. Maar het kan ook minder goed uitpakken. Beleggen brengt altijd bepaalde risico's met zich mee. De aflossing is dus niet gegarandeerd.

  En omdat u het bedrag op één bepaald moment inlegt, het moment dat u de effectenhypotheek afsluit, zit er nog een extra risico aan de effectenhypotheek: het kan zijn dat het net een slecht moment is om te beleggen.

  En......met de bank-, krediet- en euro-crisis vanaf 2008 staan veel mensen erg huiverig tegenover deze hypotheekvorm!

  Eigen risicoprofiel

  U kunt meer invloed uitoefenen op de beleggingen doordat u het beheer van de effectenportefeuille in eigen hand hebt en u bij de keuze van de beleggingen uw eigen risicoprofiel kunt hanteren. Van "veilig beleggen" tot aan "risicovol beleggen".


  Effectenhypotheek - nadelen

  Geen zekerheid

  Door het beleggingsaspect van deze hypotheek, is er geen sprake van een gegarandeerd eindkapitaal.

  Vermogensvorming

  Door te gaan beleggen loopt u risico's: de opbrengst van de effectenrekening kan dus op de einddatum hoger zijn dan de hypothecaire lening, maar ook lager!

  Enorm aanbod

  Het enorme aanbod aan beleggingsproducten die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement, maakt een juiste keuze niet gemakkelijk.


  Effectenhypotheek - interessant voor...

  Men kiest voor deze hypotheekvorm vanwege het fiscale voordeel over de rente en de mogelijkheid van een hoog rendement. Vaak zijn het personen met een hoog inkomen voor wie deze hypotheekvorm interessantkan zijn.


  Effectenhypotheek - andere redenen

  • u wilt niet tussentijds aflossen
  • u wilt vermogen opbouwen om op de einddatum af te kunnen lossen
  • u wilt zoveel mogelijk belastingvrij vermogen opbouwen door optimaal gebruik te maken van de belastingvrijstellingen
  • u wilt uw geld beleggen in de hoop op een hoog rendement
  • u hebt minstens 20 jaar of langer de tijd om vermogen op te bouwenu
  • u bent ervan overtuigd dat u meer dan 8% / 9% netto rendement per jaar kunt halen door te gaan beleggen
  • u vindt flexibiliteit belangrijk
  • u hebt er geen probleem mee indien u een losse overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten
  • u wilt voorkomen dat uw nabestaanden worden opgezadeld met een hypotheekschuld
  • u hebt al een kapitaal- of een overlijdensrisicoverzekering die u kunt koppelen

   

 • Hybride hypotheek

  Hybride hypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  De hybride hypotheek is een combinatie van de Spaarhyotheek en de Beleggingshypotheek en u kunt zelf kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering wilt opbouwen. U betaalt rente over het geleende bedrag en een premie voor de levensverzekering.

  U hebt dan ook de volgende opties:

  • u kunt sparen
  • u kunt beleggen
  • u kunt sparen én beleggen

  Voordelen

  • maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
  • het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen
  • mogelijkheid tot belastingvrij sparen
  • (deels) gegarandeerde uitkering (waar het gaat om het deel dat u spaart)

  Nadelen

  • levensverzekering kan niet worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker
  • voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben
  • u kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen
  • u kunt niet kiezen voor een variabele rente
  • u betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen
  • de kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggingsrekening

  Hybride hypotheek - interessant voor...

  De hybride hypotheek is geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Er is veel vrijheid en flexibiliteit binnen deze hypotheekvorm: u kunt de premie (tijdelijk) verhogen of verlagen, de looptijd wijzigen en het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen.

   

 • Krediethypotheek

  Krediethypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  U hebt eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand. Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat. 


  Krediethypotheek - grafiek

   


  Krediethypotheek - voordelen

  Voordelig

  De krediethypotheekkent een variabele rente en is daardoor voordelig.

  Geen verplichte vermogensopbouw 

  U bent niet verplicht om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheek af te kunnen lossen.

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek. (Box 1)

  Makkelijk te vergelijken

  Offerten voor deze hypotheekvorm zijn onderling heel gemakkelijk te vergelijken.

  Bescherming tegen te hoge hypotheek

  Omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde aflossingsvrij kunt lenen, leent u nooit boven je draagkracht.

  Geen verplichte tussentijdse aflossingen

  U bent niet verplicht om tussentijds af te lossen.

  Lage premie risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Wij gaan voor u op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!

  Flexibel

  U hebt veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing en opnamemogelijkheden.


  Krediethypotheek - nadelen

  Variabele maandlasten

  De krediethypotheek kent een variabele rente. Daardoor kunnen de maandlasten fluctueren. De rente kan niet voor langere perioden worden vastgezet. 

  De schuld blijft bestaan

  Of, wanneer en hoe u de krediethypotheek wilt aflossen, bepaalt u in principe zelf. Als u niets aflost vermindert uw hypotheekschuld niet en u blijft dan een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden.

  Rentelasten blijven bestaan

  Als u niet aflost blijft u de rente betalen. Na 30 jaar is deze rente niet meer aftrekbaar. 

  Lastenstijging bij pensionering

  Na pensionering loopt u grote kans dat uw nettolast stijgt vanwege een vermindering van belastingaftrek.


  Krediet hypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  Heel vaak wordt geadviseerd om bij deze hypotheekvorm (zeker bij hogere bedragen) een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Aankoopwaardeverzekering

  Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en u woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees de betreffende polisvoorwaarden goed door!

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.

  Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat de maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Vrijwillige werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.
  Zodra u weer werk hebt en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met uw gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Krediet hypotheek - interessant voor...

  Voor wie is deze vorm interessant?

  De krediethypotheek wordt gebruikt door oudere mensen, die een deel van hun vermogen willen gebruiken voor bijvoorbeeld een aanvulling op hun pensioen ('opeten' van het vermogen).

  De krediethypotheek wordt ook nog wel afgesloten om de kredietruimte (tijdelijk) te verruimen, voor bijvoorbeeld verbetering of onderhoud van het huis, of voor grotere consumptieve uitgaven.

  Een goede Tip

  Het is vaak niet verstandig om niet af te lossen op een krediethypotheek. Veelal leidt dit tot een verschuiving van de lasten naar de toekomst. De hypotheek zal toch een keer moeten worden ingelost. De kans is groot dat u veel te lang met een schuld blijft zitten.


  Krediethypotheek - andere redenen

  • u wilt de overwaarde van de woning 'consumeren'
  • u wilt minder rente betalen in vergelijk met een PL of een CC
  • u wilt geen kapitaal bij elkaar sparen om later af te kunnen lossen
  • u hebt er geen problemen mee dat uw schuld blijft bestaan
  • u vindt flexibiliteit belangrijk

   

 • Levenhypotheek

  Levenhypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Bij een (traditionele) levenhypotheek lost u niet af, maar betaalt u een premie voor een levensverzekering en natuurlijk ook de rente over de hypotheeklening.

  De looptijd van de verzekering is gelijk aan de looptijd van de lening. De levensverzekering keert op het eind van de looptijd een gegarandeerd kapitaal uit. Echter, na de looptijd van de verzekering krijgt u van de verzekeraar ook een winstuitkering.

  Met dit gegarandeerde eindkapitaal + de winstuitkering lost u uw hypotheek af. De levensverzekering keert niet alleen uit als u op de einddatum in leven bent maar ook bij eerder overlijden.

  Als uw levensverzekering voldoet aan een aantal voorwaarden maakt u hiermee gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij een kapitaal op te bouwen.

  Het verschil tussen een levenhypotheek en een spaar- en beleggingshypotheek is de manier hoe het rendement tot stand komt. In een levenhypotheek wordt gebruik gemaakt van een maatschappijwinstdelende polis. U krijgt meestal een gegarandeerd rendement van 3-4% en meer als de verzekeringsmaatschappij meer winst maakt.


  Leven hypotheek - grafiek

   


  Leven hypotheek - voordelen

  Zekerheid

  Bij de levenhypotheek hebt u zekerheid als het gaat om de uitkering van de verzekering. Het eindkapitaal (het verzekerd kapitaal zoals dat op de polis staat) is gegarandeerd. Daarboven op ontvangt u een winstuitkering, doch deze is afhankelijk van de winstresultaten van de verzekeraar.

  Maximaal fiscaal voordeel

  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Vermogensvorming

  Naast de rente betaalt u iedere maand een premie voor een levensverzekering. De waarde van deze verzekering zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.

  Belastingvrij sparen

  Indien de levensverzekering wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen.

  Makkelijk "mee te nemen"

  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande levensverzekering kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek


  Leven hypotheek - nadelen

  Laag rendement op de verzekering

  Bij de levenhypotheek hebt u weliswaar de zekerheid dat er een gegarandeerde uitkering komt, het rendement op de premie-inleg echter is meestal niet erg hoog. Daar doet een eventuele! winstuitkering niets aan af. Grofweg gesteld wordt de premie die u betaalt aangewend voor:

  • de kosten en winst voor de verzekeringsmaatschappij
  • het afdekken van het overlijdensrisico (premie risicoverzekering)
  • de investering waamee het eindkapitaal wordt opgebouwd

  Met name in de eerste jaren van de looptijd van de verzekering is het premie-deel wat wordt gebruikt om het eindkapitaal mee op te bouwen, gering. En dat gaat dus ten koste van dat eindkapitaal. Dat maakt de levenhypotheek tot een relatief duur product in vergelijking met alternatieve hypotheekvormen. Zelfs een lagere rente kan dit nadeel vaak niet compenseren.

  Premie risicoverzekering

  De risicoverzekering is een vast onderdeel van de levenhypotheek, doch de premie voor dit deel van de verzekering kan relatief duur zijn. U hebt namelijk niet de mogelijkheid om te "shoppen" en te kiezen voor een verzekeraar die het goedkoopste tarief hanteert.

  Fiscale nadelen

  Zodra u een kapitaalverzekering koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De waarde van de verzekering (de poliswaarde) neemt ieder jaar toe. Over de waarde betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2%), maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als 'beperkingen' kunnen worden gezien.


  Leven hypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  De risicoverzekering is een vast onderdeel van de levenhypotheek. Met de risicoverzekering wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Aankoopwaardeverzekering

  Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Kijk wel goed naar de betreffende polisvoorwaarden!

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met tenminste 30%.

  Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van uw maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat de maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van uw maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.
  Zodra u weer werk hebt en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Leven hypotheek - interessant voor...

  Een levenhypotheek is interessant voor de consument die beleggen te riskant vindt en sparen te terughoudend. De levenhypotheek is dan een goede optie voor mensen met een bovengemiddeld inkomen en positieve verwachtingen voor wat betreft inkomsten in de toekomst.


  Leven hypotheek - andere redenen...

  • u wilt niet tussentijds aflossen
  • u wilt zoveel mogelijk vermogen belastingvrij opbouwen
  • u wilt een gegarandeerd vermogen opbouwen
  • u wilt niet gaan beleggen omdat u dat te risicovol vindt
  • u wilt uw nabestaanden niet opzadelen met een hypotheekschuld
  • u hebt al een kapitaalverzekering "lopen" die u kunt koppelen

   

 • Lineaire hypotheek

  Lineaire hypotheek 

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  De meest simpele hypotheekvorm is de lineaire hypotheek. U leent hierbij een hypotheekbedrag, dat gedurende de looptijd van de lening in gelijke bedragen wordt afgelost.

  Over de schuld betaalt u steeds een bedrag aan rente. Het bedrag waarmee u aflost blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Maar omdat de hypotheekschuld door deze aflossingen steeds kleiner wordt, daalt het bedrag dat u aan rente betaalt.


  Lineaire hypotheek - grafiek

   


  Lineaire hypotheek - voordelen

  Snel afnemende hypotheekschuld

  Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner in vergelijking met de annuïteiten hypotheek.

  Dalende maandlast

  Omdat u ieder jaar rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal dit rentebedrag telkens lager zijn. De maandlast zal dus afnemen. Uw bestedingsruimte zal gaan toenemen.

  Goedkoopste hypotheekvorm waarbij wordt afgelost

  Als u kijkt naar de totale lasten van deze hypotheekvorm (alle aflossingen + alle rentebetalingen over de gehele looptijd) zult u bemerken dat de lineaire hypotheek de goedkoopste hypotheek is. Let op: dit moet u niet verwarren met het begrip "de laagste maandlast"!!

  Vermogensvorming

  Omdat iedere maand een vast bedrag aan aflossing wordt betaald, hebt u op het einde van de looptijd van de lening geen schuld meer. U hebt dan je huis dan volledig in eigendom zonder schuld. Op deze wijze bouwt u een stuk vermogen op.

  Totale rentelast is relatief laag

  Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt u bij deze hypotheekvorm de laagste rentelasten.

  Verruiming financiële armslag

  De steeds lager wordende maandlasten geven u steeds meer ruimte in uw bestedingspatroon.

  Makkelijk te vergelijken

  Offertes voor deze vorm zijn eenvoudiger te vergelijken dan offertes voor andere hypotheekvormen.

  Lage premie risicoverzekering

  Indien u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met een hypotheekschuld, kunt u een overlijdensrisicoverzekering sluiten. Driekleur verzekeringen gaat op zoek naar simpelweg de goedkoopste aanbieder. "Shoppen" loont altijd de moeite!


  Lineaire hypotheek - nadelen

  Afnemend fiscaal voordeel

  Weliswaar geniet u bij deze hypotheekvorm een fiscaal voordeel, maar omdat het rentedeel gedurende de looptijd van de lening snel kleiner wordt, profiteert u steeds minder van de renteaftrek.
  Dit nadeel wordt alleen maar groter als u gedurende de looptijd van de lening steeds meer gaat verdienen. Bij hogere inkomens hebt u immers ook een hogere aftrekmogelijkheid waar u steeds minder gebruik van maakt.

  In het begin hoge maandlasten

  Met de lineaire hypotheek lost u vanaf het begin maandelijks een vast bedrag af. Naast deze relatief hoge aflossing betaalt u in het begin tevens de rente over de volledige hypotheekschuld.

  Beperking financiële armslag

  In het begin zijn de maandlasten erg hoog en dat beperkt u in uw bestedingspatroon. De lineaire hypotheek is dus niet zo geschikt voor mensen met een laag salaris; zij zijn meer gebaat bij andere hypotheekvorm.


  Lineaire hypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering

  Heel vaak zullen wij u adviseren om bij deze hypotheekvorm een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een juiste keuze is in principe een lineair dalende risicoverzekering met dezelfde looptijd als de hypotheeklening. Zo wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Aankoopwaardeverzekering

  Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn verder zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie. Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt.

  Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Lees wel de polisvoorwaarden goed door!

  Arbeidsongeschiktheid-dekking

  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terugvalt dan verwacht. Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met minstens 30%.

  Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van de maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  WW-dekking

  Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van de maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.

  Zodra u weer werk hebt en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren

  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstand verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente. Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in de hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Lineaire hypotheek - interessant voor...

  In het algemeen: wanneer u snel een vermogen op wilt bouwen (in de vorm van een steeds hoger wordende overwaarde op uw woning) of snel een schuld wenst af te lossen, is een lineaire hypotheek interessant.

  Een lineaire hypotheek is met name interessant voor mensen die op termijn hun inkomen zien dalen en snel de hypotheekschuld willen verlagen. Dit zijn meestal mensen met een hoog inkomen bij wie de pensioendatum nadert. Maar ook bijvoorbeeld tweeverdieners waarvan er één in de loop van de tijd minder wil gaan werken.


  Lineaire hypotheek - andere redenen...

  • u wilt uw schuld tussentijds aflossen
  • u hebt geen behoefte aan een vermogen om op de einddatum te kunnen aflossen
  • u hebt er geen problemen mee dat uw jaarlijks fiscaal voordeel snel afneemt
  • u wil niet beleggen
  • u wilt dat uw maandlasten afnemen gedurende de looptijd
 • Spaarhypotheek

  Spaarhypotheek

   

  Het is voor u van groot belang te weten wat er allemaal vanaf 01-01-2013 is gewijzigd in de fiscale behandeling van nieuwe en bestaande hypotheken! 


  Een spaarhypotheek is een specifieke vorm van een levenhypotheek: een combinatie van een hypotheeklening en een levensverzekering.

  Kenmerkend voor de spaarhypotheek is dat de levensverzekering onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening en dat de levensverzekering een gegarandeerde poliswaarde op einddatum en bij overlijden heeft. Deze poliswaarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening.

  Het rendement op de maandelijkse inleg is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar-/levensverzekering.

  Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er geen aflossingen plaats. U betaalt rente en daarnaast betaalt u premie die precies zo hoog is dat de verzekering voldoende uitkeert om de hypotheek af te lossen.


  Spaarhypotheek - grafiek


  Spaarhypotheek - voordelen

  Zekerheid
  Bij de spaarhypotheek het u zekerheid als het gaat om de uitkering van de verzekering. Het eindkapitaal (de poliswaarde) is gegarandeerd.

  Daarnaast hebt u de zekerheid dat bij uw overlijden een kapitaal wordt uitgekeerd waarmee de hypotheekschuld kan worden afgelost.

  Maximaal fiscaal voordeel
  U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.

  Vermogensvorming
  Naast de rente betaalt u iedere maand een premie voor de levensverzekering. De poliswaarde van de verzekering zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.

  Belastingvrij sparen
  Indien de levensverzekering wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen. De verzekering wordt dan een Kapitaal Verzekering Eigenwoning genoemd (KEW).

  Dempend effect op renteschommelingen
  De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van een spaarhypotheek is, dat eventuele rentestijgingen gecompenseerd worden met een lagere te betalen spaarpremie.

  U krijgt dan immers dezelfde hoge rente op uw spaartegoed, waardoor u minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan dan bij andere hypotheekvormen.

  Verzekerd kapitaal
  Het verzekerd bedrag mag lager zijn dan het bedrag van de lening (maar vaak niet minder dan 70% van de hypotheeklening) en hiermee wordt een lagere netto maandlast bereikt.

  Makkelijk 'mee te nemen'
  Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande levensverzekering kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.


  Spaarhypotheek - nadelen

  Rendement op de verzekering
  Grofweg gesteld wordt de premie die u betaalt aangewend voor: 

  • Een premiedeel waarmee de kosten van de verzekering worden betaald 
  • Een premiedeel bestemd voor het afdekken van het overlijdensrisico 
  • Een premiedeel wat wordt geïnvesteerd en waarmee het gegarandeerde eindkapitaal wordt opgebouwd

  Met name in de eerste jaren van de looptijd van de verzekering is het premiedeel wat wordt gebruikt om het eindkapitaal mee op te bouwen, gering. En dat gaat dus ten koste van het eindkapitaal. Dat maakt de spaarhypotheek tot een relatief duur product in vergelijking met andere hypotheekvormen. Zelfs een lagere rente kan dit nadeel vaak niet compenseren.

  Fiscale nadelen
  Zodra u een kapitaalverzekering koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Over de waarde van de polis betaalt u geen vermogensrendementsheffing en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen. Maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.

  Premie risicoverzekering
  De risicoverzekering is een vast onderdeel van de spaarhypotheek, doch de premie hiervan kan relatief duur zijn.

  Stijgende premie bij lage rente
  De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het nadeel van een spaarhypotheek is, dat eventuele rentedaling gecompenseerd worden met een hogere te betalen spaarpremie.

  U krijgt dan immers dezelfde lage rente op uw spaartegoed, waardoor u véél meer moet sparen. En die hogere premie is niet aftrekbaar.

  Gebondenheid aan één instantie
  Omdat de hypotheeklening en de spaarverzekering onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan "shoppen". Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig.

  Hypotheekrente meestal 0,2% hoger
  Bij de spaarhypotheek wordt vaak een renteopslag toegepast.


  Spaarhypotheek - verzekeringen

  Risicoverzekering
  De risicoverzekering is een vast onderdeel van de spaarhypotheek. Met de risicoverzekering wordt voorkomen dat als een of beide partners overlijden, de nabestaanden met (te) hoge woonlasten achterblijven.

  Aankoopwaardeverzekering
  Hoewel het niet de algemene verwachting is dat de woningprijzen op lange termijn zullen dalen, kan niemand in de toekomst kijken. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke situatie.

  Een aankoopwaardeverzekering zorgt ervoor dat wanneer u onverhoopt in betalingsproblemen komt en uw woning verkocht moet worden, u geen risico loopt dat u minder dan de aankoopwaarde ontvangt. Mocht uw woning voor minder verkocht worden dan u ervoor betaalt hebt, zal het verschil door de aankoopwaardeverzekering vergoed worden. Uiteraard moeten de betalingsproblemen dan niet verwijtbaar zijn.

  Arbeidsongeschiktheid-dekking
  Onderschat de kans dat u gedurende de looptijd van de hypotheek arbeidsongeschikt wordt niet. Het inkomen valt vaak veel verder terug dan verwacht.

  Ook wanneer uw werkgever extra voorzieningen, zoals een WIA-gatverzekering, heeft getroffen daalt uw inkomen met minstens 30%. Dit kan ervoor zorgdragen dat de betaling van uw maandelijkse lasten in gevaar komt. Een aanvullende verzekering kan ervoor zorgen dat uw maandlasten in verhouding tot uw WIA-inkomen weer op een acceptabel niveau komen.

  Tegenwoordig zijn er zowel producten waar u maandelijks een premie voor betaalt als producten tegen koopsom. Deze koopsom kan onder voorwaarden worden meegefinancierd.

  WW-dekking
  Werkeloosheid kan uw inkomen fors doen dalen. De betaling van uw maandelijkse hypotheeklasten kan hierdoor in gevaar komen. Een aanvullende WW-verzekering kan ervoor zorgen dat de maandtermijnen aangepast worden zodat deze weer beter overeenstemmen met uw WW-inkomen.

  Zodra u weer werk hebt en uw inkomen op het oude niveau is, nemen ook de maandelijkse lasten weer de oorspronkelijke hoogte aan.

  Rechtsbijstand voor woningeigenaren
  Als woningeigenaar kan het gebeuren dat uw rechten niet altijd even nauwkeurig door anderen gerespecteerd worden. U zult dan uw recht moeten halen. Maar dat is niet makkelijk en doorgaans niet goedkoop.

  Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Een rechtsbijstandsverzekering verzekert u van juridische bijstand indien het nodig is een ander in rechte aan te spreken. U kunt daarbij denken aan een aannemer die de afspraken niet nakomt of ten aanzien van een geschil met de gemeente.

  Indien u al een rechtsbijstandverzekering hebt loont het zeker de moeite om na te kijken of rechtsbijstand in je hoedanigheid van woningeigenaar eveneens gedekt is.


  Spaarhypotheek - interessant voor...

  De spaarhypotheek is interessant voor mensen die geen enkel risico willen lopen met de aflossing van de hypotheekschuld en maximaal fiscaal voordeel wensen.

  Een spaarhypotheek is met name interessant wanneer de rente hoog is. U betaalt veel (aftrekbare rente) maar u krijgt ook veel vergoed op uw maandelijkse inleg; een hoog gegarandeerd rendement dus.


  Spaarhypotheek - andere redenen

  • u wilt niet tussentijds aflossen
  • u wilt vermogen opbouwen om op de einddatum de schuld geheel of deels af te kunnen lossen
  • u wilt zoveel mogelijk gebruik maken van de fiscale vrijstellingen die gelden bij "belastingvrij" sparen
  • u gaat voor een gegarandeerd eindkapitaal
  • u wilt geen enkel risico lopen en dus niet beleggen
  • u vindt zekerheid belangrijker dan rendement en flexibiliteit
  • u neemt genoegen met een rendement wat gelijk is aan de hoogte van de hypotheekrente
  • u wilt uw nabestaanden niet opzadelen met een hypotheekschuld
  • u wilt het risico van renteschommelingen zoveel mogelijk beperken

   

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN