Hypotheek Info & Rekentools

 

 • Wat is een hypotheek?

  Een hypotheek is een geldlening!

  In de praktijk bedoelt men met een hypotheek een geldlening waarbij een onroerende zaak, bijvoorbeeld uw woning, als onderpand dient. Als u de hypotheeklening niet terugbetaalt, heeft de geldverstrekker het recht de woning te verkopen. Met de opbrengst daarvan wordt dan de lening (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald.

  Een hypotheek is veelal samengesteld uit onderstaande onderdelen:

  • De geldlening waarover u rente moet betalen
  • De aflossing/vermogensopbouw
  • De premie voor eventuele risico- en aanvullende verzekeringen

  De beste hypotheekvorm?

  Die wordt gevonden door te gaan variëren met de hierboven genoemde onderdelen. En daarmee gaan wij net zo lang door totdat uw hypotheek een perfect stukje maatwerk is.


  klik op de Start Prezi button

  wacht totdat de balk 'volloopt'

  klik op het pijltje om de presentatie te starten

 • Wijzigingen 2015

  Wijzigingen & nieuwe regels hypotheek 2015

  De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Bron: Rijksoverheid.

  Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

  De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2015 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,5% naar 51,0%.

  Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervalt per 1 januari 2015

  Per 1 januari 2015 vervalt de tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting (tot € 100.000). Dan geldt weer de normale vrijstelling. Daarmee kunnen ouders eenmalig tot € 52.752 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

  Hogere vrijstelling schenkbelasting voor woning in aanbouw

  Had u in 2014 een eigen woning in aanbouw en heeft u daarvoor een schenking gekregen? En is deze schenking nog niet helemaal besteed in 2014? Dan kunt u onder voorwaarden ook in 2015 nog gebruik maken van de  tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.

  Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

  U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

  2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

  Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

  Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

  Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor gaat in 2015 omhoog van € 8.000 naar € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter'-woning extra kunnen lenen wordt in 2015 verhoogd van € 13.500 naar € 25.000.

  U moet minimaal € 32.000 verdienen om hiervan gebruik te mogen maken. De exacte voorwaarden staan vermeld in een Kamerbrief van 11 november 2014 over de  wijziging van de leennormen 2015.

  Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

  U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

  Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Op 1 juli 2014 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met  Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan naar € 265.000. Op 1 juli 2015 daalt de bovengrens verder naar € 245.000.

  In 2009 is de maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De afgelopen jaren is deze tijdelijke verhoging weer geleidelijk teruggebracht naar het oude niveau.

  Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

  Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

  Aftrek rente bij restschuld

  Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u per 1 januari 2015 nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting.

  De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

  Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

  Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 265.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

  Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

  Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting. 

  Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken. 

  Aftrek na tijdelijke verhuur

  De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.

   

  Actueel nieuws koopwoningen

  Energiebespaarfonds maakt verduurzaming aantrekkelijker voor VvE’s
  Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikk...
  Nationale Hypotheek Garantie aantrekkelijker door lagere premie en hogere kostengrens
  De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. De...
  Vaker maatwerk bij hypotheek
  Consumenten kunnen vaker bij kredietverstrekkers terecht voor een hypotheek op ...
  Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap
  Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning ongeacht afkomst, billi...
  Brede coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt
  Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande wonin...
  Tweeverdieners ook in 2018 ruimere hypotheek
  Het maximale bedrag dat tweeverdieners aan hypotheek kunnen krijgen wordt volge...
  Meer mogelijkheden voor maatwerk bij hypotheken voor senioren
  Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaa...
  Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Eerste Kamer
  Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimum...
  Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Tweede Kamer
  Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimum...
  Subsidie stimuleert huiseigenaren hun huis te isoleren
  In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd v...
 • Wijzigingen 2013

  Een hypotheek is een ingewikkeld financieel product!

  Ziet u door de (fiscale) bomen het bos ook niet meer?  Door advies, administratie en onderhoud van uw hypotheek optimaal op elkaar af te stemmen kunnen wij voor u besparingen realiseren op de maandlasten van uw hypotheek! 

  In het regeerakkoord van 2012 heeft de overheid besloten om vanaf 2013 een aantal maatregelen te treffen op de woning- en hypotheekmarkt. Op 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe maatregelen, waarna deze definitief zijn geworden.

  De belangrijkste wijziging is dat nieuwe huizenkopers vanaf 2013 alleen nog in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek als zij de volledige hypotheek tenminste annuitair in maximaal 30 jaar aflossen. Dit heeft hogere maandlasten tot gevolg ten opzichte van de meest voorkomende hypotheken van nu. Maar ook voor bestaande huizenbezitters zijn er mogelijke aanpassingen die nu of in de toekomst gevolgen voor de hypotheek of hypotheekrenteaftrek kunnen hebben. In dit onderzoek hebben we alle wijzigingen overzichtelijk op een rij gezet.

  Wat verandert er nu precies in 2013?

  In augustus 2011 is er al een grote verandering doorgevoerd bij nieuwe hypotheken. In een nieuwe gedragscode hypothecaire financieringen (GHF) waren de banken overeengekomen dat nieuwe aflossingsvrije hypotheken voortaan niet hoger meer mochten zijn dan 50% van de waarde van de woning (marktwaarde). De rest moest worden gefinancierd met een hypotheekvorm met aflossing, zoals bijvoorbeeld een (bank)spaarhypotheek.

  Per 1 januari 2013 zullen er opnieuw strengere eisen aan nieuwe hypotheken gesteld gaan worden:

  Hypotheek Hypotheek renteaftrek Maximaal aflossingsvrij Maximale hypotheek
  Vóór augustus 2011
  (Regels gedragscode 2007)
  Volledig Onbeperkt 125% executiewaarde*
  Oude regels
  Vóór 1 januari 2013
  (Regels gedragscode 2011)
  Volledig 50% marktwaarde 106% marktwaarde
  Nieuwe regels
  Vanaf 1 januari 2013
  (Regels wetgeving 2013)
  Alleen bij:
  • Annuitaire hypotheek
  • Lineaire hypotheek
  • Combinatie van beiden
  Aflossingsvrij niet meer toegestaan 2013: 105% marktwaarde
  2014: 104% marktwaarde
  2015: 103% marktwaarde
  2016: 102% marktwaarde
  2017: 101% marktwaarde
  2018: 100% marktwaarde
  *Dit komt overeen met ongeveer 112% van de marktwaarde van de woning. Executiewaarde is de waarde bij gedwongen verkoop via een veiling.

  Als u voor het eerst een eigen woning aankoopt na 31 december 2012 dan krijgt u te maken met de nieuwe hypotheekregels. U moet de gehele hypotheek in maandelijkse termijnen in maximaal 30 jaar aflossen. De aflossing dient minimaal op annuïtaire basis plaats te vinden.

  Daardoor zijn (bank)spaar-, leven- of beleggingshypotheken waarbij de hypotheek in 1 keer aan het eind van de looptijd wordt afgelost, niet meer toegestaan. Ook aflossingsvrije hypotheken zijn niet meer toegestaan, alleen annuitaire en lineaire hypotheken of een combinatie van beiden zijn toegestaan. Voldoet de hypotheek hier niet aan, dan is er geen hypotheekrenteaftrek meer.

  Ook wordt de maximale hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning beperkt. Vanaf 2013 wordt de maximale hypotheek ten op zichte van de marktwaarde elk jaar met 1% verlaagd tot in 2018 het maximum gelijk is aan 100% van de marktwaarde. Dit betekent dat de nieuwe huizenkoper dan de kosten koper (o.a. de overdrachtsbelasting, notaris- en taxatiekosten) niet meer kan financieren, maar zelf moet betalen.

  Daarnaast worden een aantal spelregels voor bestaande hypotheken verder verscherpt. Met name de manieren waarop gespaard kan worden om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen, wordt aan strengere regels onderworpen. 

  Iedereen die vanaf 1 januari 2013 een eigen woning koopt, krijgt te maken met de nieuwe hypotheekregels. Eigenlijk betekenen deze regels simpelweg dat u alleen nog maar kunt kiezen voor een annuïtaire of lineaire hypotheek. Bij een annuïtaire of lineaire hypotheek bestaan de maandlasten uit een deel rente en een deel aflossing.

  Omdat de aflossing direct plaatsvindt, dus na elke betaling, daalt de hypotheekschuld ook direct en daarom ook de hypotheekrenteaftrek. En omdat ook de aflossingsvrije hypotheek niet meer is toegestaan, worden de netto maandlasten hoger dan bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek uit 2012.

  Uitzondering

  Er is 1 uitzondering op deze regel: iedereen die vóór 1 januari 2013 een bestaande- of nieuwbouwwoning heeft gekocht, mag nog gebruik maken van de oude, soepelere hypotheekregels van 2012. Ook als u de sleutel pas in 2013 krijgt! Zolang de koopovereenkomst in 2012 is getekend, geldt deze uitzondering

  Om nog daarvoor in aanmerking te komen, moet er dan wel uiterlijk op 31 december 2012 een koopovereenkomst tot stand zijn gekomen en deze overeenkomst moet er op gericht zijn de woning binnen afzienbare tijd over te dragen. De overeenkomst moet onherroepelijk zijn, wat inhoudt dat erin vastgelegd moet zijn dat deze niet zomaar teruggedraaid kan worden. 


  Let op! De levering van de woning dient wel plaats te vinden in 2013 anders kunt u geen gebruik maken van deze uitzondering op de nieuwe hypotheekregels.

  Een volgende koopwoning kopen in 2013


  Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt na 31 december 2012, dan krijgt u mogelijk te maken met de nieuwe regels:

    U koopt een U heeft nodig Van toepassing
  1 Goedkopere woning Dezelfde of lagere hypotheek Regels oude hypotheek
  2 Duurdere woning Dezelfde of lagere hypotheek Regels oude hypotheek
    U koopt een U heeft nodig Nieuwe woning gekocht in Oude woning verkocht in Van toepassing
  3 Duurdere woning Hogere hypotheek 2012 2012 Oude regels (over gehele hypotheek)
  4 Duurdere woning Hogere hypotheek 2012 2013 Oude regels (over gehele hypotheek)
  5 Duurdere woning Hogere hypotheek 2013* 2012* Nieuwe regels (over verhoging)
  6 Duurdere woning Hogere hypotheek 2013 2013 Nieuwe regels (over verhoging)

  *Mits de oude woning ook in 2012 wordt geleverd en de nieuwe woning in 2013 wordt gekocht en geleverd.


  1: Goedkopere woning

  Koopt u een goedkopere woning en u wilt niet extra lenen voor de verbetering van deze woning? Dan blijven de oude regels voor uw hypotheek gelden.

  2: Duurdere woning, maar geen hogere hypotheek

  Koopt u een duurdere woning, zonder dat u een een aanvullende hypotheek nodig? Bijvoorbeeld doordat u een gedeelte zelf betaalt? Dan blijven de oude regels voor uw hypotheek gelden.

  3 en 4: Duurdere woning gekocht in 2012

  Koopt u een duurdere woning, waarbij een onherroepelijk koopcontract is getekend in 2012 en u heeft een aanvullende hypotheek nodig? Dan gelden voor deze aanvullende hypotheek de oude regels.

  5: Duurdere woning gekocht in 2013, oude woning verkocht in 2012

  Heeft u in 2012 een eigen woning verkocht waar een hypotheek op rustte? Dan kunt u in 2013 bij de aankoop van een nieuwe woning mogelijk een hypotheek onder de oude regels krijgen. De regels uit 2012 gelden dan voor een hypotheek die maximaaal even hoog is als de hypotheek uit 2012. Wilt u meer lenen dan de oorspronkelijke hypotheek? Dan gelden de nieuwe regels over het hogere bedrag.

  6: Duurdere woning gekocht in 2013, oude woning verkocht in 2013

  Koopt u een duurdere woning, zonder dat u een (ver)koopcontract getekend heeft in 2012 en u heeft een aanvullende hypotheek nodig? Dan krijgt u te maken met de nieuwe regels.

  Voor het verhoogde deel geldt dat u deze lening ten minste annuïtair in 30 jaar geheel moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor de hoogte van de hypotheek die u al had, geldt dat de huidige regels blijven gelden; u kunt deze hypotheek ongewijzigd voortzetten.

  De huidige hypotheekvorm mag ongewijzigd voortgezet of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Daarbij mag u desgewenst ook de hypotheekvorm en eventuele manier van aflossen voortzetten bij een andere hypotheekverstrekker.

  Let op! In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met de overige momenteel geldende fiscale regels, zoals bijvoorbeeld de bijleenregeling.


  Uw bestaande woning verbouwen vanaf 2012

  Als u uw huidige woning wil verbouwen en uw bestaande hypotheek daarvoor wilt verhogen of een extra hypotheek voor de verbouwing wilt afsluiten, dan krijgt u mogelijk ook te maken met de nieuwe regels:

    Verbouwing door:   Hypotheek ingangsdatum Van toepassing
  1 U zelf   2012 Oude regels
  2 U zelf   2013 Nieuwe regels
    Verbouwing door: Datum overeenkomst met aannemer Hypotheek ingangsdatum Van toepassing
  3 Aannemer Vóór 1 januari 2013 2012 Oude regels
  3 Aannemer Vóór 1 januari 2013 2013 Oude regels
  4 Aannemer Vanaf 1 januari 2013 2013 Nieuwe regels

  1: Zelf verbouwen in 2012

  Gaat u zelf verbouwen? Dan gelden de huidige regels nog, indien de hypotheek in 2012 ingaat. Belangrijk hierbij is wel dat de verbouwing binnen 6 maanden na de ingangsdatum moet beginnen en binnen 2 jaar is afgerond.

  2: Zelf verbouwen in 2013

  Verbouwt u in 2013 en gaat de verhoogde hypotheek in 2013 in? Dan gelden de nieuwe regels.

  3: Verbouwing door aannemer in 2012

  Laat u de eigen woning verbouwen door een aannemer? Dan zijn de nieuwe regels niet van toepassing als u een overeenkomst heeft met de aannemer en deze is getekend vóór 1 januari 2013. Het maakt daarbij niet uit of de verhoogde hypotheek ingaat of wordt aangevraagd in 2012 of 2013. Let op! De verbouwing moet wel in 2013 gerealiseerd worden.

  4: Verbouwing door aannemer vanaf 2013

  Als de overeenkomst met de aannemer vanaf 2013 wordt getekend, gelden de nieuwe hypotheekrenteaftrek regels voor de extra hypotheek die u hiervoor aanvraagt. De nieuwe regels zijn dan alleen van toepassing voor de verhoging, niet voor de bestaande hypotheek.

  Uw bestaande hypotheek veranderen in 2013

  Het is duidelijk, als u in 2013 als starter een huis koopt of uw hypotheek verhoogt voor een duurdere woning of verbouwing, dan zijn de nieuwe regels al snel van toepassing.


  Ook de bestaande huizenbezitters die hun hypotheek willen veranderen, maar niet willen verhogen, kunnen tegen een aantal veranderingen in andere fiscale voordelen aanlopen:

  U heeft een U wilt Dit kan door Tot uiterlijk
  Aflossingsvrije hypotheek Aflossen met nieuwe kapitaalopbouw in box 1 Omzetting / oversluiting 1 april 2013
  Aflossingsvrije hypotheek Aflossen met nieuwe kapitaalopbouw in box 3 Nieuwe verzekering afsluiten Altijd
  Bestaande kapitaalopbouw in box3 Bestaande kapitaalopbouw in box1 Overheveling 1 april 2013
  Bestaande kapitaalopbouw in box1 Methode kapitaalopbouw in box1 wijzigen (beleggen / sparen) Oversluiten Altijd
  Bestaande kapitaalopbouw in box1 Kapitaalopbouw in box1 verhogen of verlengen Wijziging 31 december 2012
  Bestaande kapitaalopbouw voor 14 september 1999 Kapitaalopbouw handhaven Niets te doen n.v.t.
  Voor diegene die een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), of een beleggingsrekening eigen woning (BEW) heeft of wil gaan afsluiten of verhogen, gaan vanaf 1 januari 2013 dus ook een aantal zaken wijzigen:

  1 en 2: KEW's, SEW's en BEW's worden afgeschaft

  Na 31 december 2012 afgesloten KEW's, SEW's en BEW's worden vanaf 1 januari direct gerekend tot de rendementsgrondslag in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de waarde van de kapitaalverzekering of spaar- of beleggingsrekening vanaf de ingangsdatum meegerekend wordt in uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Voor in 2012 bestaande aflossingsvrije hypotheken geldt dat er nog tot 1 april 2013 KEW's, SEW's en BEW's afgesloten kunnen worden. Voor nieuwe kapitaalverzekering afgesloten vanaf 1 april 2013 geldt dat de waarde van de polis vanaf de ingangsdatum meegerekend wordt in uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

  3: Bestaande polis box 3 omzetten naar box 1

  Ondanks de vrijstelling van KEW's in box 1 zijn kapitaalverzekeringen veelvuldig in box 3 afgesloten om de uitkeringsvrijheid te behouden. Daardoor had u de keuze om de uitkering te gebruiken voor de aflossing van de eigen woningschuld of voor andere doeleinden. Als deze kapitaalverzekering echter boven het heffingvrije vermogen in box 3 (2012: € 21.139 per persoon) uit dreigde te komen, moest er vermogensrendementsheffing worden betaald (2012: 1,2% over opgebouwde vermogen). Daarom werd de polis dan vaak overgeheveld naar box 1 van de inkomstenbelasting. Hiermee werd belasting bespaard tijdens de verdere opbouw. Heeft u een dergelijke kapitaalverzekering en wilt u deze aan de eigen woning koppelen? Dan is dit nog mogelijk tot 1 april 2013.

  4: Oversluiten KEW, SEW of BEW

  Wilt u een bestaande KEW, SEW of BEW oversluiten naar een andere bank of verzekeraar? Dan is dit ook na 2012 met behoud van het overgangsrecht mogelijk. Voorwaarde is wel dat het te bereiken eindkapitaal en/of inleg niet verhoogd wordt. Wilt u de waarde van een KEW, bijvoorbeeld, inbrengen in een SEW? Dan blijft dit onder voorwaarden mogelijk. Een zogenaamde fiscaal geruisloze inbreng, dus zonder negatieve fiscale consequenties, blijft hierdoor ook mogelijk. Raadpleeg een adviseur als u niet weet hoe dit werkt.

  5: Verhoging of verlenging niet toegestaan

  Het overgangsrecht blijft alleen van toepassing als na 31 december 2012 het verzekerd bedrag (KEW) of het doelkapitaal (SEW / BEW) niet wordt verhoogd, en de looptijd niet wordt verlengd. Voor KEW's, SEW's of BEW's waarin wordt belegd is de voorwaarde dat de premie of inleg na 31 december 2012 niet wordt verhoogd en de looptijd niet wordt verlengd.

  6: Kapitaalverzekeringen van vóór 14 september 1999

  De geldende vrijstelling voor polissen in box 3 van vóór 14 september 1999 ter grootte van € 123.428 per belastingplichtige blijft gewoon bestaan. Voor deze vrijstelling mocht het verzekerd bedrag of het doelkapitaal al niet meer niet worden verhoogd en de looptijd niet verder worden verlengd. Deze bestaande regels blijven onveranderd.

  U heeft een restschuld uit verkoop woning

   

  Driekleur verzekeringen is uw adviespartner voor financiële zaken. Wij kunnen bij een een keur aan gerenommeerde hypotheekaanbieders inkopen. U bent slechts enkele muisklikken verwijderd van een hypotheekoplossing die écht past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

  Naast uitgebreide algemene informatie vindt u op onze website een aantal interessante rekenmodellen. Hiermee kunt u eenvoudig zelf berekenen welke hypotheekmogelijkheden u heeft. Van meer uitgebreide modellen tot korte, snelle indicaties.  Met de informatie op onze website kunt u goed voorbereid met ons in gesprek gaan.

  Wij zijn u graag van dienst!

   

 • Fiscus & Hypotheek

  Het is nu echt ingewikkeld geworden

  U heeft een hypotheekspecialist nodig om alle fiscale valkuilen te kunnen vermijden.

  De hypotheekrenteaftrek is verder aan banden gelegd. Een overzicht:

  1997

  Hypotheekrente is alleen nog aftrekbaar in verband met de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de woningen in eigendom, inclusief een vakantiewoning. De rente op financiering van (grote) consumptieve uitgaven met een eigen woning als onderpand is sindsdien niet meer aftrekbaar.

  2001
  Alleen nog aftrek van rente in verband met de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eerste eigen woning is aftrekbaar. Voor bijvoorbeeld een vakantiewoning is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar. De duur van hypotheekrenteaftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar.

  2004
  De bijleenregeling wordt ingevoerd, waardoor bij overwaarde er minder recht is op hypotheekrenteaftrek voor een volgende woning.

  2009
  De maximering van de bijtelling eigenwoningforfait wordt afgeschaft. Voor woningen vanaf ruim € 1,6 miljoen betekent dit in feite dat door een hogere bijtelling het recht op hypotheekrenteaftrek wordt beperkt.

  2010
  Het percentage bijtelling van het eigenwoningforfait bij een WOZ-waarde van meer dan 1 miljoen euro wordt in 7 stappen verhoogd tot 2,35%. Voor woningen in deze hoge prijsklasse wordt hierdoor de renteaftrek in feite al sterk beperkt.

  De bijleenregeling wordt uitgebreid door het afschaffen van de goedkoperwonenregeling. Ook bij verhuizing naar een goedkopere woning is in geval van overwaarde minder of geen recht op hypotheekrenteaftrek in de volgende woning.

  2013

  Onderstaande belastingregels zijn per 01-01-2013 ingevoerd en zullen de hypotheekrenteaftrek ingrijpend veranderen.


  1. Verplicht annuïtair aflossen

  De eigenwoningschuld (lening waarover je de hypotheekrente mag aftrekken) moet per 1 januari 2013 binnen 30 jaar minimaal annuïtair volledig worden afgelost. Hiermee wil het kabinet het hypotheekrisico voor huishoudens terugdringen. Gevolgen:

  • De hypotheekakte heeft een verplicht annuïtair aflossingsschema.
  • Overeenkomsten die verder gaan dan een annuïtair aflossingsschema, zoals een lineaire aflossing, komen ook in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
  • Op het moment van afsluiten ligt de aflossingsverplichting vast. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

  2. Overgangsregeling voor bestaande hypotheken

  Een annuïtair aflossingsschema is alleen verplicht voor hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande hypotheken geldt het overgangsrecht en verandert er na 1 januari 2013 in grote lijnen niets. Ook niet als je verhuist of je hypotheek oversluit. De overgangsregeling geldt als:

  • je op 31 december 2012 in het bezit bent van een woning waarop een hypotheek rust.
  • je in 2012 je woning hebt verkocht en momenteel huurt. De hypotheekschuld van de voormalige woning valt onder het overgangsrecht, mits je in 2013 opnieuw een woning koopt.
  • je in 2012 een woning koopt, ook al is dat voor de eerste keer. Je valt dan nog onder de fiscale regels uit 2012 en je bent dan niet verplicht een eigenwoningschuld met annuïtaire aflossing aan te gaan om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.
  • je in 2012 nog onherroepelijk en schriftelijk met een aannemer een verbouwing overeenkomt. Dan valt de daarvoor aangegane schuld nog onder de oude regels, ook als de lening pas in 2013 wordt afgesloten. De verbouwing moet dan wel in 2013 worden afgerond.

  3. De stand van je eigenwoningschuld op 31 december 2012 is bepalend

  De stand van je eigenwoningschuld op 31 december 2012 is het bedrag waarvoor je onder het overgangsrecht valt. Indien je een krediethypotheek hebt of een hogere inschrijving, dan is slechts het bedrag dat je op 31 december 2012 al daadwerkelijk hebt geleend en hebt besteed aan je eigen woning het bedrag waarvoor de schuld onder het overgangsrecht valt.

  Als je na 1 januari 2013 een duurdere woning koopt of gaat verbouwen aan je woning en je je hypotheek verhoogt, dan valt het aanvullende gedeelte van je financiering wel onder de nieuwe regeling. Dit hypotheekdeel moet je dus minimaal annuïtair aflossen om voor dit gedeelte recht te houden op renteaftrek. In dit geval bestaat uw hypotheek dus uit twee afzonderlijke delen.


  4. Het einde van veel hypotheekvormen, met in bepaalde situaties een overgangsrecht

  Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om de volgende hypotheken in belastingbox 1 af te sluiten:

  • aflossingsvrije hypotheek
  • bankspaarhypotheek (Spaarrekening Eigen Woning of SEW)
  • beleggingshypotheek (Beleggingsrecht Eigen Woning of BEW)
  • hybride hypotheek
  • levenhypotheek
  • spaarhypotheek (Kapitaalverzekering Eigen Woning of KEW)

  5. Strengere normen voor hypotheekverstrekking

  De woningmarkt wordt niet alleen geraakt door de belastingplannen van het nieuwe kabinet, maar ook door maatregelen die de hypotheekverstrekking betreffen. Het gevolg is dat vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk minder kan worden geleend.

  1. Maximale hypotheek omlaag
   Het kabinet heeft bepaald dat de maximumhypotheek wordt verlaagd tot 100% van de woningwaarde. Per 1 januari 2013 wordt daartoe een eerste stap gezet door het maximum te verlagen van 106% naar 105%. Dit betekent dat de koper de bijkomende kosten niet meer volledig kan meefinancieren in de hypotheek. Dat gold al eerder voor de kosten van het opknappen en verbouwen van de woning. De kosten voor een verbouwing kunnen alleen worden meegefinancierd als de verbouwing leidt tot waardevermeerdering van het huis. Voor de aankoop van een eigen huis heb je daarom in de meeste gevallen een fors bedrag aan eigen geld nodig.
  2. Aanscherping hypotheekverstrekkingsnormen per 1 januari 2013
   De NHG-normen worden gebruikt om op basis van het inkomen de maximale hypotheek te bepalen. Per 1 januari 2013 worden deze normen verder aangescherpt. Dit betekent dat er bij een bepaald inkomen minder kan worden geleend. Bij eenverdieners met een modaal inkomen is dat zo'n 8.000 euro, bij twee keer modaal bijna 27.000 euro en bij drie keer modaal zo'n 40.000 euro. Het gevolg van deze verminderde leencapaciteit is dat de huizenprijzen verder zullen dalen.

  6. Verlenging crisismaatregelen

  De crisismaatregelen die in 2010 in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen, zijn een jaar verlengd. Deze crisismaatregelen betreffen:

  • de verlenging met een jaar van de termijn van dubbele renteaftrek bij een leeg te koop staande woning en een in aanbouw zijnde woning met een jaar terwijl in een andere eigen woning wordt gewoond.
  • de tijdelijke verhuur van de leeg staande woning op basis van de leegstandswet. De woning valt dan in box 3. Na tijdelijke verhuur kan deze woning binnen de verhuistermijn terugvallen in box 1 en bestaat weer recht op renteaftrek. Gedurende deze hele periode wordt de bijleenregeling niet toegepast. Deze periode is dus maximaal het jaar van leeg in de verkoop zetten plus de 3 daaropvolgende jaren.

  7. Restschuld

  De rente over restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van een woning vanaf 29 oktober 2012 is aftrekbaar. De duur van de aftrek is door het kabinet gesteld op 10 jaar. De termijn van 10 jaar geldt voor restschulden die uiterlijk zijn ontstaan op 31 december 2017. Ook de rente over een restschuld die niet minstens annuïtair wordt afgelost, is aftrekbaar.


  8. Betalingsproblemen en aflossen

  Sluit je na 1 januari 2013 voor de eerste keer een hypotheek af en los je vervolgens onvoldoende af, dan kun je de achterstand in het volgende kalenderjaar inhalen zonder het recht op aftrek te verliezen. Als je aannemelijk kunt maken dat je vanwege betalingsproblemen niet aan het aflossingsschema kon voldoen, kun je uiterlijk na vier jaar een nieuw aflossingsschema laten vaststellen. Ook dan behoud je de renteaftrek. 

  Slaag je er toch niet in voldoende af te lossen, dan beschouwt de Belastingdienst de hypotheeklening niet meer als eigenwoningschuld. Je verliest dan het recht op hypotheekrenteaftrek. Eerder afgetrokken rente wordt niet ongedaan gemaakt.


  9. Maximum percentage hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd

  Per 1 januari 2014 wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht, in 28 jaar worden verlaagd van 52% naar 38%.

 • Starterslening

  Wat is een starterslening

  Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog hebt. 

  Gunstige voorwaarden

  De Starterslening, aangeboden door SVn en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij de bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. 

  Wat is de rol van SVn

  De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente. Zij behandelen ook uw aanvraag en verzorgen de verdere afhandeling en administratie.

  De gemeente bepaalt! En niet alle gemeenten doen mee....!

  Uw gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen. 

  Kijk hier of uw gemeente de Starterslening aanbiedt!

 • Nationale Hypotheek Garantie NHG

  Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Met NHG leent u verantwoord en veilig! Bovendien kunt u met NHG profiteren van een fikse korting op uw hypotheekrente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,6%. Dat scheelt honderden euro's per jaar!

  Wij gaan altijd voor u na of u in aanmerking komt voor NHG. Want, stel dat u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, uw relatie wordt beëindigd of uw partner komt te overlijden, dan kan het zijn dat u de hypotheek niet meer kunt betalen.

  Wanneer u de woning verkoopt en de opbrengst is niet voldoende om de hypotheekschuld af te lossen, dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen het verschil (restschuld) aan de hypotheekverstrekker (de bank waarbij u de hypotheek hebt). Zo wordt voorkomen dat u met een schuld achterblijft.

  Voorwaarde voor kwijtschelding van de restschuld is dat u meewerkt om de schuld zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat wanneer u uw hypotheek niet meer kunt betalen, u direct contact op moet nemen met ons kantoor zodat de nodige stappen kunnen worden gezet!

  Consumentenfolder NHG

 • Hypotheek Downloads & Rekentools

 

Uw financiele situatie is gewijzigd? Wat te doen?

 

 • Past een andere hypotheekvorm beter bij ons?

  U heeft een aantal jaren geleden een hypotheek gesloten. Inmiddels zijn er veel nieuwe hypotheekvormen bijgekomen, maar ook weer verdwenen. Zo was de aflossingsvrije hypotheek altijd zeer in trek omdat dit de laagste maandlasten gaf.

  Tegenwoordig geven kopers er weer de voorkeur aan om hun hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Dit voorkomt problemen mocht het huis in waarde dalen en het geeft meer financiële ruimte na pensionering.

  U wilt meer informatie? Maak dan een afspraak.

   

  Afspraak maken

 • Is Extra aflossen verstandig?

  Of het verstandig is om extra af te lossen op de lopende hypotheek hangt helemaal van uw persoonlijke situatie af. In bepaalde gevallen is het zeer aan te raden.

  • Wanneer de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning
  • Wanneer u een mooi bedrag "over" heeft
  • Wanneer u een kleine hypotheek heeft; het eigenwoningforfait kan dan vervallen

  Er zitten echter ook nadelen aan het voortijdig aflossen:

  • U heeft uw geld niet meer zo snel beschikbaar; het zit nu vast in stenen
  • Er kunnen fiscale voordelen vervallen; zoals bijvoorbeeld de renteaftrek

  Om te bepalen of het voor u interessant kan zijn dient u rekening te houden met de volgende punten:

  • De hypotheekvorm: Indien u een (bank)spaarhypotheek heeft is extra aflossen niet altijd mogelijk of handig. In dit geval zou u eventueel gebruik kunnen maken van een extra (premie)storting in de gekoppelde polis of rekening.
  • Flexibiliteit: Indien u eenmaal extra heeft afgelost kun u deze middelen niet meer gebruiken, ze zitten in dit geval vast in de woning. Om toch een appeltje voor de dorst te houden moet u nooit te veel extra aflossen.
  • Maximaal toegestane aflossing: Uw hypotheekverstrekker hanteert waarschijnlijk een maximale toegestane extra aflossing, veelal is dit een vast percentage, genomen van de leensom, per jaar. Hier dient u rekening mee te houden, zeker om een eventuele boete te voorkomen.
  • De bijleenregeling: Indien u gebruik maakt van een extra aflossing kunt u eventuele overwaarde creëren op woning. Deze overwaarde kan van invloed zijn op de maximale hoogte van een nieuwe hypotheek wanneer u gaat verhuizen.
  • De hypotheekrenteaftrek: Indien u nu gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek dan zal een extra aflossing hier waarschijnlijk van op invloed zijn: uw hypotheeklasten zullen dalen en daarmee zal de hoogte van de aftrek ook mee kunnen dalen.

  Er zijn ook alternatieven voor het tussentijds aflossen:

  • Zoals het zelf opbouwen van vermogen waar u zelf de beschikking over heeft.

  Om te bepalen wat voor het meest voordelig is raden wij u aan om uw situatie in kaart te (laten) brengen voordat u een extra aflossing doet. Laat u zich goed informeren.

   

  U wilt meer informatie? Maak dan een afspraak.

   

  Afspraak maken

 • Kan ik mijn hypotheek oversluiten?

  Door de nu wel erg lage rentestand kan het momenteel raadzaam zijn om uw hypotheek over te sluiten en te kiezen voor een hypotheek met een lagere rente voor een langere rentevast periode.

  Maar daar moet u meestal dan wel een boete voor betalen. Uw hypotheekadviseur brengt voor u in kaart of de kosten van het oversluiten van de hypotheek opwegen tegen de besparing en het gevoel van langdurige (rente)zekerheid.

   

  U wilt meer informatie? Maak dan een afspraak.

   

  Afspraak maken

 • Mijn relatie is gestrand. Wat gebeurt er met de woning en de hypotheek?

  U gaat uit elkaar, maar uw toekomstige woonsituatie is onzeker. U staat voor een belangrijke beslissing: blijft een van u beiden in het huis wonen of gaat u het verkopen?

  Voordat u de knoop doorhakt, is het verstandig om u door een hypotheekadviseur te laten adviseren. Deze kan voor alle mogelijke situaties een financieel overzicht maken zodat u in alle rust de juiste beslissing kunt nemen.

  Want bij het verbreken van een relatie is het voor beide partijen van belang dat er financiële rust ontstaat.

   

  U wilt meer informatie? Maak dan een afspraak.

   

  Afspraak maken

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN